welcome

New Life for Drylands

NewLife4Drylands té com a objectiu proporcionar, mitjançant l’ús de tècniques de teledetecció, un marc i un protocol per identificar solucions que es podrien implementar amb èxit en terres degradades, i definir el seguiment a mig i llarg termini de les intervencions en terres desertificades, per avaluar millor l’efectivitat de la restauració i millorar el maneig sostenible del sòl.

coordinator@newlife4drylands.eu

info@newlife4drylands.eu

The LIFE20 PRE/IT/000007 project is funded at a percentage of 60% from the LIFE financial instrument “LIFE Preparatory project – Programme for the Environment and Climate Action” of the European Commission.

 The GREEN FUND co-finances the NewLife4Drylands project for 2021, 2022 and 2023 through financing the University of Crete – Natural History Museum of Crete and the Hellenic Society for the Protection of Nature partners with the total amount of €52,000.00.